Uitgebreide vergadering van de Commissie Media

Vanmiddag was er een vergadering van de Commissie Media waar uitvoerig de erkenning van de netwerkradio-omroeporganisaties aan bod kwam. Minister Gatz (Open VLD) kreeg er heel wat vragen voorgeschoteld en kon alleen maar herhalen wat hij al vaker heeft gezegd: hij heeft het lef gehad om knopen door te hakken binnen het gelijkheidsbeginsel en had de steun van het Vlaams Parlement.
De vraagstellers plaatsen vooral vraagtekens bij de ‘onafhankelijke jury’ en de reality check. Bart Caron (Groen) is duidelijk teleurgesteld in sommige beslissingen. Vermits er al enkele procedures lopen bij de Raad van State en er wellicht nog enkele zouden ingeleid worden, wordt er zelfs aangedrongen op een (korte) verlenging van de huidige erkenningen. Volgens de minister zou dat een opening van de doos van Pandora inhouden. Karin Brouwers (CD&V) reageerde dat niet verlengen diezelfde doos ook zou openen.
Verder noteren we dat er reeds 25 van de 35 erkende lokale radio’s een zendvergunning hebben aangevraagd. Begin november valt de beslissing over de overige lokale pakketten.
De VRM zou over voldoende mankracht beschikken om in de toekomst controles uit te voeren of radio’s zich houden aan het ingediende dossier. De minister sluit een mini-erkenningsronde voor de ongebruikte frequenties later niet uit.

Het uitgebreide verslag vind je hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *