Klacht van Nostalgie tegen Radio Max ongegrond

De grote jongens zijn aan de haal met alle goede frequenties. Het is dan ook pijnlijk om te ontdekken dat het daar nog niet stopt.
De VRM ontving een klacht van landelijke radio-omroeporganisatie NV Vlaanderen Eén (Radio Nostalgie) tegen lokale radio-omroeporganisatie (Radio Max). Dit wegens storingen van de uitzendingen te Oudenaarde (104.8 MHz). Radio Nostalgie voert aan dat de storingen fluctuerend zijn maar dat er een duidelijke verhoging van het aantal klachten is tijdens het weekend.
Uit de vaststellingen van de onderzoekscel, gebaseerd op vier meetonderzoeken op verschillende data gespreid over meerdere maanden, kan niet worden afgeleid dat er storingen veroorzaakt worden door de uitzendingen van radio MAX te Aalter (104.7 MHz) op de uitzendingen van radio Nostalgie te Oudernaarde (104.8 MHz).
De klacht wordt bijgevolg ongegrond verklaard.

Lees meer: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2017/klacht-nv-vlaanderen-een-radio-nostalgie-tegen-vzw-max-radio-max-ongegrond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *