VRT, Mediahuis en Medialaan werken samen aan digitale radiospeler

De publieke omroep VRT en de mediagroepen Mediahuis en Medialaan willen de krachten bundelen om al hun radiozenders te kunnen aanbieden op de digitale radiospeler Radioplayer Worldwide. Deze drie partners zullen samen een licentie nemen bij deze universele radiospeler en app. Dat heeft minister van Media Sven Gatz bekendgemaakt.

De samenwerking tussen de drie publieke en private mediaspelers zal toelaten om digitaal en via apps naar alle Vlaamse radiospelers te luisteren via Radioplayer Worldwide. Dat is een non-profitorganisatie die opgericht werd door de BBC en de grote commerciële radiostations in Groot-Brittannië. Intussen is de Radioplayer operationeel in tien landen en in Wallonië. Daar startte de RTBF met de commerciële sector een gezamenlijke radiospeler.

Radioplayer Wordwide geeft haar partners de volledige controle over de data en mogelijke inkomsten die ze uit online luisteren halen. Zo schermt de speler haar partners tegen andere marktspelers af. Bovendien kunnen de radio-omroepen de kosten delen om het online luisteren verder te vernieuwen.

Sven Gatz: “Als mediaminister juich ik deze samenwerking toe. Helemaal in de lijn van het regeerakkoord, de beleidsbrieven en de beheersovereenkomst met de VRT spoort dit initiatief met de versterking van ons Vlaams media-ecosysteem waarvoor ik ijver. Bovendien past de radiospeler zoals de omschakeling naar DAB+ in het nieuwe digitale luisteren.”

Per land, of regio, dienen radio-omroepen die willen aansluiten, zich te verenigen in een non profit organisatie die vervolgens een licentie neemt bij Radioplayer Worldwide. Voor België wordt één licentie opgedeeld in een Vlaamse en een Waalse sublicentie. De Nederlandstalige en Franstalige radiozenders kunnen zich dan onafhankelijk van elkaar ontwikkelen, maar voor het hele Belgische grondgebied blijft het aanbod voor fabrikanten van hardware, zoals de auto-industrie of de slimme luidprekers van Sonos of Amazon, hetzelfde.

Na de goedkeuring door haar Raad van Bestuur zal de VRT (Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Klara) met Medialaan (Qmusic, Joe) en Mediahuis (Nostalgie) een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) oprichten die kan aansluiten bij Radioplayer Worldwide. Later willen de drie partijen ook andere Nederlandstalige radiostations laten toetreden, zodat er een online radiospeler komt voor de hele Vlaamse markt.

Frequentieplan radio

Op voorstel van minister Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering vandaag het frequentieplan, met de frequenties die eerder werden geschorst, goedgekeurd.
Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering het frequentieplan en de frequentiepakketten goed voor de particuliere, landelijke, regionale netwerk- en lokale radio-omroepen. In dit definitieve besluit werden 9 frequenties niet opgenomen, door een advies van de Raad van State hierover. 7 van deze 9 frequenties bleven toegekend aan de landelijke radio-omroeporganisaties, de overige 2 werden uit het frequentieplan geschrapt. Op 8 december 2017 werd een akkoord gesloten met de Franse Gemeenschap om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State bij het frequentieplan. Door dit akkoord en de afspraken over de frequenties, kunnen ook de 7 frequenties van de respectievelijke erkende landelijke radio-omroeporganisaties opnieuw vastgelegd worden in een plan, om de rechtsbasis van de verlengde erkenningen en zendvergunningen te herstellen. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het besluit goed met een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere regionale en landelijke radio-omroeporganisaties.

Radio houdt stand in België

In België houdt de radio beter stand dan in andere landen. Goed de helft van de 17,2 uur muziek per week wordt via de radio geconsumeerd, terwijl radio in de andere landen goed is voor iets meer dan een derde van de beluisterde muziek.
De Belgische jongeren (tussen 16 en 24) zitten met 16,5 uur per week trouwens net onder het Belgische gemiddelde, blijkt uit de IFPI-cijfers. In die categorie zit het kleinste aandeel radioluisteraars: een kwart, tegenover 66 pct bij de 55- tot 64-jarigen.
Dat blijkt uit onderzoek van de internationale sectorfederatie van de muziekindustrie (IFPI) die voor het eerst ook in België een bevraging hield.

Lees meer: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/16/belg-luistert-gemiddeld-2-5-uur-muziek-per-dag-/

Sabam en billijke vergoeding zijn de snelsten

Volgens velen zijn Sabam en de inningsmaatschappij achter de billijke vergoeding parasieten. Erg veel moeite om van dat imago af te geraken, wordt er niet gedaan. Voor veel radio’s is de vergunning nog in de maak, maar de epische zoektocht naar geld is al gestart.
Sabam heeft eind vorig jaar al een invulformulier naar de erkende radio’s gestuurd. Ook in december 2017 verscheen het Koninklijk besluit betreffende de billijke vergoeding.
De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen wordt berekend op basis van het aantal luisteraars te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 5,24 euro per luisteraar. Zij kan evenwel niet minder bedragen dan 524,61 euro.
Het tarief voor lokale radio-omroepen die niet vermeld zijn in de luisterstudie(s) wordt forfaitair vastgelegd op 524,61 euro, excl. BTW.
De berekening voor de niet-lokale-omroepen gebeurt op basis va de uren muziek, het publiek en de financiële middelen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de billijke vergoeding verschuldigd is.

Er is ook werk aan de winkel, want elke omroep is verplicht driemaandelijks voor de 15e van de maand volgend op het trimester, de lijst van uitgezonden fonogrammen over te maken, tenzij in onderling overleg een andere termijn wordt overeengekomen.
In deze lijst zijn de volgende elementen opgenomen:
1° de datum van uitzending;
2° identificatie van het programma;
3° de titel van het lied, van de muzikale compositie of van de artistieke prestatie;
4° de naam van de uitvoerende kunstenaar;
5° de naam van de componist (klassieke muziek);
6° het deel van de uitgezonden muzikale compositie (klassieke muziek);
7° de duur van de uitzending (in minuten en seconden);
8° het jaar van vastlegging van het fonogram;
9° het label van de distributie en/of de productie;
10° de ISRC-code voor zover zij is aangebracht op het fonogram.

En het houdt niet op want de inkomsten moeten gecertificeerd worden door de commissaris indien de onderneming over een commissaris beschikt; in de overige gevallen wordt het jaarlijkse bedrag van de financiële middelen gecertificeerd door een bedrijfsrevisor.

Gelukkig voor sommigen wordt er niet berekend aan de hand van het aantal frequenties.
Hoe de gelden worden verdeeld, is (uiteraard) niet opgenomen in het Koninklijk besluit. De verantwoordelijke voor dit besluit is de Minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Lees meer: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/17/2017031945/staatsblad

VRM trekt stekker uit niet vergunde zenders

De scheiding der machten in Vlaanderen. Ze bestaat. Minister Sven Gatz had aan de Vlaamse Regulator voor de Media gevraagd om vanaf 1 januari pragmatisch om te springen met de situatie waarbij sommige radiostations een erkenning hadden, maar nog geen zendvergunning.
De VRM heeft voor de feestdagen overuren gedraaid om heel wat vergunningen uit te reiken, maar voor een aantal frequenties is een inpasbaarheidsstudie noodzakelijk. Deze moet uitgevoerd worden door de ingenieur van de Administratie Media. Dat neemt tijd in beslag.
Ondanks dat het verboden is om uit te zenden zonder vergunning, hebben een aantal radio’s het gedurfd om op 1 januari de zender aan te zetten, gesteund door de opmerking van Gatz.
De VRM past strikt de wet toe en heeft deze radio’s aangemaand om de uitzendingen te staken tot de vergunning is afgeleverd.

Happy NewS Year!

In het voorjaar van het afgelopen bewogen jaar 2017 kwam deze website tot stand op initiatief van verschillende medewerkers van verscheidene radio’s. Met het nieuwe radiodecreet in de maak bleek het voor lokale radio’ s vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om de pers te halen. Deze site heeft haar doel bereikt, want door zo bondig, objectief en correct mogelijk radionieuws te brengen, merken we dat kranten en andere media heel wat informatie oppikken.
Ons team is de tipgevers dan ook dankbaar. Nu in 2018 het nieuwe decreet en frequentieplan ingaan, zullen we doorgaan op de ingeslagen weg. Het zal zonder twijfel een moeilijk jaar worden met investeringen, nieuwe buren, gerechtelijke uitspraken, controles, enz.
Onze redactie wenst iedereen met het radiohart op de juiste plaats een Happy NewS Year!